2017/2018-as tanév beiskolázási terve

Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakközépiskolája

9024 Győr, Nádor tér 4.

Tel: 96/430-055

Fax: 96/519-456

E-mail: gaborla##kukac##t-online.hu

Honlap: www.muhelyiskola.hu

OM azonosító: 203037

Pályaválasztási felelős: Badics Tünde általános igazgatóhelyettes

Fogadó óra: szerda 10.00 - 12.00

Tel: 96/430-055

2017/2018. tanévben szakközépiskolai képzésben indítható osztályok:

 

Szakma megnevezése

OKJ szakma száma
 Képzési idő Felvehető létszám  Osztály Tagozatkód

Ács

34 582 01

3+2 év 28 fő 1 0211

Burkoló

34 582 13

 3+2 év  28 fő 0212 

Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04

3+2 év 28 fő 1 0213

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 07

 3+2 év  14 fő 0214 

Kőműves

34 582 14

332 év 42 fő 2 0215

Szárazépítő

34 582 10

3+2 év 14 fő 1 0216

Tetőfedő

34 582 15

3+2 év 14 fő 1 0217

Asztalos

34 543 02

3+2 év 28 fő 1 0221

Kárpitos

34 542 05

3+2 év 14 fő 1 0222

 

Szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-11. évfolyamon:

 • A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre a képzésekre a tanulók.
 • A képzés során közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásban részesülnek a diákok.
 • A képzési idő: 3 év, a képzés OKJ szakmai vizsgával zárul.
 • A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam után érettségi vizsga tehető, akár nappali, akár esti, akár levelező képzésben (a szakmai érettségi tantárgyat a megszerzett OKJ szakmai végzettség váltja ki.

Felvételi eljárás:

Az intézményünkbe jelentkező tanulóinknak nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 5. 6.7. év végi és 8. félévi - valamennyi tantárgyból képzett - átlaguk alapján kerülnek ragsorolásra.

Intézményünkbe egyéb pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási-zavarral kűzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel kűzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk.

A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi- és pályaalkalmasság.

Egészségügyi alkalmasság: Ács; Burkoló; Kőfaragó, műköves és épületszobrász; Kőműves; Szárazépítő, Tetőfedő, Asztalos; Kárpitos szakmák esetén

Egészségügyi- é pályaalkalmasság: Festő, mázoló, tapétázó szakma esetén

Felvételi kérelmek elbírálása:

Felvételi elbírálás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb.

Kollégiumi elhelyezés:

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni.

Étkezés, szabadidő:

Étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.

A szabadidő hasznos eltöltésére kondícionáló terem, tornaterem áll rendelkezésre.

Az általános felvételi eljárás rendje:

2017. március 10-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételi jegyzéket, amely megtekinthető intézményünk honlapján, valamint iskolánkban.

2017. április 7-ig megküldjük az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak.

2017. április 26-ig értesítjük a tanulókat és az általános iskolákat a középiskolai felvételről vagy elutasításról.

Ösztöndíjak:

A 252/2016 (VIII.24) korm. rendelet értelmében szakiskolai ösztöndíjat kapnak a gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók. Iskolánkban a burkoló; festő, mázoló, tapétázó; illetve a kőműves szakmák érintettek. A támogatás 10.000 - 35.000 Ft között van a tanulmányi eredménytől függően.


Iskolarendszeren belüli, felnőttoktatás, esti tagozatú, OKJ rendszerű szakmai képzés:

 • Jelentkezhet mindenki, aki nem tanköteles, felső jorhartár nincs.
 • A képzés ingyenes mindazoknak:
  • akiknek nincs iskolarendszeren belül szerzett OKJ szakképesítése,
  • akiknek csak egy iskolarendszeren belül szerzett OKJ szakképesítése van (másodszakma megszerzése - azonos ágazat, szakmacsoport esetén nem       lényeges).
  • érettségivel, vagy más nem OKJ-s végzettséggel rendelkeznek
 • A képzés során szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a hallgatók.
 • A képzési idő 2 év, vagy előzetes tudás beszámításával - az óraszámot nem csökkentve - 1 év, a képzés OKJ szakmai vizsgával zárul.
 • A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi és pályaalkalmasság.
 • Jelentkezni a www.muhelyiskola.hu/felnottoktatas oldalon és az iskola titkárságán lehet.
 • A felnőttoktatás indítása csak megfelelő számú jelentkező esetén lehetséáges (akár kereszt félévben is).

Nyitott kapuk napja:

2016. november 15. kedd és 2016. november 16. csütörtök 15.00 órától tájékoztatóval és iskola bemutatással várunk minden érdeklődőt. A tanulók megnézhetik a kiválóan felszerelt tanműhelyeinket és az ott folyó gyakorlati munkát.

A beiskolázási tájákoztatót ITT töltheti le!