Az iskola bemutatása

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola jogelődjét 1995. július 1-jén alapította Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzat közgyűlésének a város ipari múltjához méltó döntését igazolja, hogy lehetőséget adott egy új iskola felépítésére. Így vált lehetővé, hogy a Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet szétválásával tiszta profilú - építőipari és faipari - szakmai képzést végezhessen az új, immár önálló intézmény.

A megújult, lényegesen megváltozott gazdasági környezetben az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés újszerű feladatai között a teljes iskolarendszer, ezen belül a szakképzés rendszere, átalakulása éveiben jelentős önkormányzati és szakképzési támogatásokkal, az elméleti és gyakorlati szakterületen dolgozó pedagógusok, iskolavezetők áldozatkész munkavállalásával létrejött egy korszerű szakképzésre alkalmas iskola. Megalapítása óta az iskola új típusú közoktatási intézményként az építőipari és faipari szakmákban végez iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai képzést.

2020. július 1-jétől a szakképzéi rendszer átalakításának eredményeképpen a Győri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája megszűnt és intézményünk Intézményegységévé vált Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége néven.

Az elméleti oktatás számára a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyen 19 tanterem, ebből 10 normál méretű terem áll az oktatás rendelkezésére. Lehetőség nyílik az elméleti oktatáson túl a tanműhelyi gyakorlati oktatás színvonalas végzésre is. A gyakorlati képzés számára az intézmény földszintjén 10 igen jól felszerelt tanműhely áll rendelkezésre. Az iskola tanulólétszáma meghaladja a 400 főt - ebből az ágazati alapoktatás és a részszakmai képzésben több mint 200 fő szakmai gyakorlati képzése folyik az iskola telephelyeinek tanműhelyeiben -, közismereti és szakmaioktatásukat 70 jól felkészült, tapasztalattal bíró oktató, pedagógus végzi.

Az iskola a képzési alapfeladati körébe tartozó szakmákban végez iskolarendszerű szakképzést nappali tagozaton és a felnőttek szakmai oktatása során.

Szakmai képzésünk az alábbi szakmákban:

Technikumi képzéseink:

 • Faipari technikus (5 0722 08 02) 5 éves,
 • Faipari technikus (5 0722 08 02) 2 éves képzés érettségizetteknek.
 • Magasépítő technikus (5 0732 06 09) 5 éves

Szakképző iskolai képzéseink:

 • Ács (4 0732 06 01) 3 éves,
 • Asztalos (4 0722 08 01) 3 éves,
 • Bádogos (4 0732 06 02) 2 éves (csak felnőttek szakmai oktatásában),
 • Burkoló (4 0732 06 03) 3 éves,
 • Épületszobrász és műköves (4 0732 06 04) 2 éves (csak felnőttek szakmai oktatásában igény esetén),
 • Festő, mázoló, tapétázó (4 0732 06 05) 3 éves,
 • Kárpitos (4 0723 08 03) 3 éves,
 • Kőfaragó (4 0732 06 07) 2 éves (csak felnőttek szakmai oktatásában igény esetén),
 • Kőműves (4 0732 06 08) 3 éves,
 • Szárazépítő (4 0732 06 11) 2 éves (csak felnőttek szakmai oktatásában igény esetén),
 • Tetőfedő (4 0732 06 14) 2 éves (csak felnőttek szakmai oktatásában)

Rugalmas tanulási utak:

 • Orientációs évfolyam (1 év),
 • Dobbantó program (0,5-1 év),
 • Műhelyiskola program (0,5-2 év).

Erettségire felkészítő képzés:

 • Jelenleg nappali tagozaton kifutó jelleggel (a szakképesítést szerzőknek) 2 év
 • A 2020/2021-es tanévtől a felvételt nyert tanulóknak a szakmai végzettséget szerzők érettségire felkészítő képzésben, esti tagozaton 2 év.

Felnőttek szakmai oktatása:

 • Szakmai végzettséggel rendelkezők érettségire felkészítő képzése (2 év)
 • Szakképző iskolai és Technikumi képzések az adott tanévre meghirdetettek alapján

Iskolánk elsődleges képzési célja, hogy az intézményünkben szakképzettséget, részszakképesítést/szakmai,- részszakmai végzettséget szerzők mesterségükben olyan biztos elméleti és gyakorlati ismereteket és jártasságot szerezzenek, mely lehetővé teszi számukra egyrészt a munkapiacon való érvényesülést, másrészt az innovatív szakmai fejlődést, továbbképzésben való részvételt.

E-kréta