Az iskola bemutatása

A Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziumát és Szakközépiskoláját 1995. július 1-jén alapította Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzat közgyűlésének a város ipari múltjához méltó döntését igazolja, hogy lehetőséget adott egy új iskola felépítésére. Így vált lehetővé, hogy a Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet szétválásával tiszta profilú - építőipari és faipari - szakmai képzést végezhessen az új, immár önálló intézmény.

A megújult, lényegesen megváltozott gazdasági környezetben az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés újszerű feladatai között a teljes iskolarendszer, ezen belül a szakképzés rendszere, átalakulása éveiben jelentős önkormányzati és szakképzési támogatásokkal, az elméleti és gyakorlati szakterületen dolgozó pedagógusok, iskolavezetők áldozatkész munkavállalásával létrejött egy korszerű szakképzésre alkalmas iskola. Megalapítása óta az iskola új típusú közoktatási intézményként az építőipari és faipari szakmákban végez iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai képzést.

Az elméleti oktatás számára 23 tanterem, ebből 12 normál méretű terem áll az oktatás rendelkezésére. Lehetőség nyílik az elméleti oktatáson túl a tanműhelyi gyakorlati oktatás színvonalas végzésre is. A gyakorlati képzés számára az intézmény földszintjén 10 felszerelt tanműhely áll rendelkezésre. Az iskola tanulólétszáma megközelíti a 200 főt - ebből több mint 100 fő szakmai gyakorlati képzése folyik az iskolai tanműhelyekben -, elméleti és gyakorlati oktatásukat 39 jól felkészült, tapasztalattal bíró pedagógus végzi.

Az iskola a képzési alapfeladati körébe tartozó szakmákban végez iskolarendszerű szakképzést nappali és esti (felnőttoktatás) munkarendben.

OKJ szakmai képzésünk az alábbi szakmákban:

Szakgimnáziumi képzéseink: (2018. szeptember 1-jétől)

 • faipari technikus (54 543 01) 4+1 éves
 • útépítő- és fenntartó technikus (54 582 05) 4+1 éves
 • faipari technikus (54 543 01) 2 éves képzés érettségizetteknek

Szakközépiskolai képzéseink:

 • ács (34 582 01),
 • asztalos (34 543 02),
 • bádogos (34 582 02),
 • burkoló (34 582 13),
 • festő, mázoló, tapétázó (34 582 04),
 • kárpitos (34 543 01),
 • kis- és középvállalkozások ügyvezetője (35 345 01),
 • kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07),
 • kőműves (34 582 14),
 • kőműves és hidegburkoló (34 582 08 - kifutó képzésként),
 • szárazépítő (34 582 10),
 • tetőfedő (34 582 15)
 • érettségire felkészítő képzés nappali tagozaton (2 év)

Felnőttoktatási képzések:

 • érettségire felkészítő képzés (2 év)
 • szakközépiskolai képzések az adott tanévre/keresztfélévre meghirdetettek alapján

Iskolánk elsődleges képzési célja, hogy az intézményünkben szakképzettséget szerzők mesterségükben olyan biztos elméleti és gyakorlati ismereteket és jártasságot szerezzenek, mely lehetővé teszi számukra egyrészt a munkapiacon való érvényesülést, másrészt az innovatív szakmai fejlődést, továbbképzésben való részvételt.