Az iskola bemutatása

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola jogelődjét 1995. július 1-jén alapította Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzat közgyűlésének a város ipari múltjához méltó döntését igazolja, hogy lehetőséget adott egy új iskola felépítésére. Így vált lehetővé, hogy a Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet szétválásával tiszta profilú - építőipari és faipari - szakmai képzést végezhessen az új, immár önálló intézmény.

A megújult, lényegesen megváltozott gazdasági környezetben az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés újszerű feladatai között a teljes iskolarendszer, ezen belül a szakképzés rendszere, átalakulása éveiben jelentős önkormányzati és szakképzési támogatásokkal, az elméleti és gyakorlati szakterületen dolgozó pedagógusok, iskolavezetők áldozatkész munkavállalásával létrejött egy korszerű szakképzésre alkalmas iskola. Megalapítása óta az iskola új típusú közoktatási intézményként az építőipari és faipari szakmákban végez iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai képzést.

Az elméleti oktatás számára 19 tanterem, ebből 10 normál méretű terem áll az oktatás rendelkezésére. Lehetőség nyílik az elméleti oktatáson túl a tanműhelyi gyakorlati oktatás színvonalas végzésre is. A gyakorlati képzés számára az intézmény földszintjén 10 igen jól felszerelt tanműhely áll rendelkezésre. Az iskola tanulólétszáma megközelíti a 200 főt - ebből több mint 100 fő szakmai gyakorlati képzése folyik az iskolai tanműhelyekben -, elméleti és gyakorlati oktatásukat 32 jól felkészült, tapasztalattal bíró pedagógus végzi.

Az iskola a képzési alapfeladati körébe tartozó szakmákban végez iskolarendszerű szakképzést nappali és esti (felnőttoktatás) munkarendben.

Szakmai képzésünk az alábbi szakmákban:

Technikumi (Szakgimnáziumi) képzéseink:

 • Faipari technikus (54 543 01) 5 éves
 • Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus (54 582 08) 5 éves
 • Faipari technikus (54 543 01) 2 éves képzés érettségizetteknek

Szakképző iskolai (Szakközépiskolai) képzéseink:

 • Ács (34 582 01),
 • Asztalos (34 543 02),
 • Bádogos (34 582 02),
 • Burkoló (34 582 13),
 • Épületszobrász és műköves (34 582 16),
 • Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04),
 • Kárpitos (34 543 01),
 • Kőfaragó (34 582 17),
 • Kőműves (34 582 14),
 • Szárazépítő (34 582 10),
 • Szerkezetépítő és- szerelő (34 582 19),
 • Szigetelő (34 582 20),
 • Tetőfedő (34 582 15),
 • Útépítő és úfenntartó (34 582 21)

Erettségire felkészítő képzés:

 • Jelenleg nappali tagozaton (2 év)
 • A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulóknak a Szakképző iskolát végzettek érettségire felkészítő képzésben, esti tagozaton.

Felnőttoktatási képzések - esti munkarend:

 • Szakképző iskolát végzettek érettségire felkészítő képzése (2 év)
 • Szakképző iskolai (szakközépiskolai) és Technikumi (szakgimnáziumi) képzések az adott tanévre/keresztfélévre meghirdetettek alapján

Iskolánk elsődleges képzési célja, hogy az intézményünkben szakképzettséget szerzők mesterségükben olyan biztos elméleti és gyakorlati ismereteket és jártasságot szerezzenek, mely lehetővé teszi számukra egyrészt a munkapiacon való érvényesülést, másrészt az innovatív szakmai fejlődést, továbbképzésben való részvételt.

E-kréta