Dobbantó-program

 Dobbantó-programról röviden

 • 16. életévet betöltött fiatalokat vár, akik nem rendelkeznek a 8. évfolyam sikeres befejezésével.

 • Alapkompetencia fejlesztés - nem az általános iskolai hiányok pótlása - a cél, amely megalapozza a részszakma elsajátítását a Műhelyiskolában.

 • Ösztöndíjas képzés.

 • A képzés nem illeszkedik a tanév rendjéhez, így az indítása és a vége sem.

 • A képzési idő 0,5-1 év.

 • Nincsenek tartárgyak, sem hagyományos osztályozás, egyéni fejlődési terv alapján történik az értékelés.

 • Helyszíne iskolánkban a Szabóky Intézményegység (9023 Győr, Szabolcska M. u. 26.), ahol mentorok foglalkoznak a tanulókkal.

 • Továbblépés a Műhelyiskola-programba, amely elvégzésével részszakmai végzettséget és alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt kap a tanuló (a Dobbantó-program elvégzése önmagában tehát nem ad alapfokú iskolai végzettséget!)

 • A tanulót az általános iskola - a szülő/gondviselő beleegyezésével - jelentkezteti a programba az iskolának írt hivatalos levélben.

A Dobbantó-programra a jelentkezési lap letölthető ITT!

Dobbantó-programról részletesen

 • Az alapfokú végzettséggel nem rendelkező, tizenhatodik életévüket a tanévben augusztus 31-ig betöltött fiatalokat célzó program egyénre szabott alapkompetencia-fejlesztéssel segíti a tanulók felzárkózását, lehetőséget teremtve ezzel műhelyiskolai továbblépésre, vagy részszakma elsajátítására.

 • A Dobbantó program keretében a szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés folyik, amelynek célja, hogy az alapfokú végzettséggel nem rendelkező, 16. életévüket már betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A programban mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.

 • Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai programba, ahol 6-24 hónap alatt részszakmát tanulhat. A szakmai ismeretek elsajátítása után államilag elismert alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt és részszakma elsajátítását tanúsító bizonyítvány szerezhet, ami legalább egy munkakör betöltésére képesít.

 • A tanulókkal mentorok foglalkoznak. A mentorok és a programban résztvevő oktatók és pedagógusok team-ben dolgoznak.

 • A tanulók előrehaladásáról egyéni fejlődési terv készül. Ezt a tervet rendszeresen elemzik, a tanulóval közösen értékelik és módosítják, ha szükséges.

 • A program ideja alatt a tanuló szakképzési ösztöndíjra jogosult, amely a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő összeg.

 • A képzés helyszíne az Intézményegységünk erre a célra kialakíott terme, amely eltér a hagyományos iskolai környezettől, akárcsak maga a képzés is.

 • A programban nincsenek tartárgyak, projektekben dolgoznak a tanulók. Mivel nincsenek tartárgyak, így a megszokott értékelés sem használatos, a tanulók az egyéni fejlődési terv alapján szöveges értékelést kapnak tevékenységükről, előmenetelükről.

 • A tanuló nem a központi felvételi eljárás keretében jelentkezik a programra, hanem az általános iskola jelentkezteti - fontos, hogy csak a szülő/gondviselő beleegyezésével - a következő tanévre, amely előtt a tanuló betölti augusztus 31-ig a 16. életévét, de nem szerzi meg a 8 általános iskolai végzettséget.

 • A program elvégzése - mivel nem az általános iskolai hiányosságok pótlására szolgál - nem jár alapfokú iskolai végzettség megszerzésével! A programból tovább kell haladni a Műhelyiskola-programba, ahol a tanuló mester-inas kapcsolatban részszakmára készül fel. Ennek elvégzésekor a részszakmai végzettség mellé kapja meg az alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt, amellyel a későbbiekben minden olyan tevékenységet elvégezhet, amihez a 8. osztály elvégzése szükséges (pl.: jogosítványt szerezhet, stb.)


E-kréta