Épületszobrász és műköves

Az ágazat megnevezése: Építőipar

A szakma megnevezése: Épületszobrász és műköves

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 04

Ágazati alapoktatás megnevezése: építőipari alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Sírkő és műkőkészítő

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezi, kivitelezi és elhelyezi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • ismeri a természetes kőfaragás köveit, a kőtípusok fontosabb jellemzőit;
  • ismeri a szabadkézi rajz és műszaki ábrázolás, tervdokumentáció felépítését, léptékét, képes a terv olvasására;
  • képes anyagszükségletet számolni, felméréseket végezni;
  • általános ismerettel rendelkezik a kőfejtés/bányamegművelés területén;
  • kőbányai termékek előállít, ismeri a kövek feldolgozásának formáit és eszközeit;
  • ismeri a kőfaragás alapműveletei, végez síkbeállítást, tagozat faragást, kézi felület megdolgozást, sablon készítést;
  • kőelemeket gyárt (homlokzati, lépcső, falazó, padló burkoló, konyhapult);
  • emlékműveket, szobrokat készít, feliratozást, betűvésést készít;
  • műkő szerkezetek adalék- kötő-, színező anyagokat készít.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és fával dolgozni.

E-kréta