Faipari technikus szakma bemutatása

A Faipari technikus szakma bemutatása:

PÁLYAVÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

A 2022/2023-AS TANÉVRE

GYŐRI SZC GÁBOR LÁSZLÓ ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

9024 Győr, Nádor tér 4.

FA-ÉS BÚTORIPARI ÁGAZAT

TECHNIKUS KÉPZÉS

 

 

  

A szakma alapadatai

• Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat

• A szakma megnevezése: Faipari technikus

• Szakma azonosító száma: 5 0722 08 02

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség:

• Alapfokú iskolai végzettség

 • Alkalmassági követelmények:

• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

Fa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ.

 

Kompetenciaelvárás:

Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás, problémamegoldó képesség, szervező készség, határozottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás, együttműködés.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

  • helyszíni felmérést végez;
  • gyártási dokumentációt készít, használja a szakmai alapfogalmakat;
  • gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési feladatokat végez;
  • gyártási folyamatot szervez, ellenőriz;
  • elektronikus adatfeldolgozást végez;
  • meghatározza a gyártásához szükséges gépek, berendezések helyes beállítását, gyártási hibákat korrigál;
  • gyártástechnológiát dolgoz ki, ellenőriz, mintadarabot készít;
  • digitális technológiát, speciális szoftvereket használ;
  • fűrészipari technológiai feladatokat végez;
 • bútoripari termékek gyártási folyamatának tervezését, szervezését végzi;
 • épület-asztalosipari termékek gyártási folyamatának tervezését, szervezését végzi;
 • egyéb faipari termék készítését, beépítését, szerelését irányítja, szervezi, ellenőrzi;
 • helyszíni szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz;
 • képes faipari terméket készíteni;
 • együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.
 • Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret tervezni, szervezni, kedveli a digitális technológiát, vagy szakirányú felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni.

 

Az oktatás jellemzői

 • 9-10. évfolyamon ágazati felkészítés az iskolában,
 • 10. évfolyamon ágazati alapvizsga,
 • A szakmai oktatás a 11. évfolyamtól a 13. évfolyam végéig tart elsődlegesen duális képzőhelyen,
 • Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv,
 • A második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv,
 • 11. évfolyamtól a szakmai oktatás szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen, vagy az ágazati képzőközpontban,
 • 12. év végén előrehozott érettségi vizsga lehetősége matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret tantárgyakból,
 • 13. év végén érettségi vizsga idegen nyelv tantárgyból, technikusminősítő vizsga, Technikus szakmai végzettség (ami emelt szintű érettségi végzettségnek számít!)

 

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 • A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre a képzésekre a tanulók.
 • Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak részt kell venni központi felvételi írásbeli vizsgán magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyból! A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi tantárgyból képzett - átlaguk és az központi írásbeli vizsgán elért eredményük alapján kerülnek rangsorolásra.
 • A pontszámítás menete: az általános iskolából hozott érdemjegyekből képzett tanulmányi átlag x 10, max. 50 pont és a felvételi írásbeli vizsgán elért eredmény max. 50 pont összegéből képzett pontszám max 100 pont rangsorolva.
 • Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát.
 • Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb.
 • Technikus képzésre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 

 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

Minden tanuló az ágazati alapozó oktatás időtartamára jogosult szakképzési ösztöndíjra a feltételek teljesülése esetén.

Szakmai oktatás esetén csak akkor jogosult a tanuló szakképzési ösztöndíjra, ha tanulmányait nem szakképzési munkaszerződéssel folytatja duális képzőhelyen, a feltételek teljesülése esetén!

 

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK ÖSSZEFOGLALVA

Tagozatkód: 0211

Telephelykód: 013

Indítható osztályok száma: 1 osztály

Felvehető tanulók száma: 32 fő

Felvételi írásbeli vizsga: részt kell venni

Pontszámítás menete: általános iskolai tanulmányi eredmény (max 50 pont) és írásbeli felvételi eredménye (max 50 pont) összegéből képzett átlag alapján rangsorolva

E-kréta