Nyári ügyelet

A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolájának ügyeleti napjai a következők:

 

 • 2015. július 15.
 • 2015. július 29.
 • 2015. augusztus 12.

 

Ezeken a napokon a hivatalos ügyeket 800 - 1200-ig lehet intézni.

Ezt követően az iskolában a 2015/2016-os tanév kezdetéig, augusztus 24-től minden munkanap az ügyintézés 900-1300-ig lesz.  

Tankönyvek átvétele

 

Az ingyenes diákok tankönyveinek valamint a fizetős diákok tankönyveinek és csekkjeinek átadási időpontja a következő:

 

 

 • 9. évfolyamon: 2015. augusztus 25-én (kedden) 900 órakor
 • 10. éfvolyamon, 11.A; 11.C; 11,D; 11.E osztályokban: 2015. augusztus 26-án (szerdán) 900 óra 

 

 

Akik 2015. június 30-a után írtakoztak be az iskolába, nekik nem áll módunkban ezekben az időpontokban a tankönyveket, illetve a csekkeket átadni, számukra pótrendelés keretében kerülnek megrendelésre a tankönyvek.

 

Oktatási célok
 • a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésével az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása,
 • megfelelő alapműveltségen nyugvó, szilárd, biztos ismeretek nyújtása,
 • az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereinek elsajátítása,
 • a társadalmi, a szülői és munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzési kínálat biztosítása,
  törekvés a tehetséggondozás területén - megfelelő motiválással – a tanulóink képességének minél teljesebb kihasználására,
 • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az eredményes tanulási módszerek kialakítása,
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése,
 • az osztálytermi tanítási gyakorlat megújítása,
 • az idegen-nyelvi kommunikáció fejlesztése,
 • az informatikai ismeretek készség szintre emelése.