Tankönyvtámogatás igénylése
Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Gábor László Építőipari Szakképző Iskola következő, 2015/2016-os tanévére vonatkozó ingyenes tankönyv igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalókról.

Tovább...
Oktatási célok
 • a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésével az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása,
 • megfelelő alapműveltségen nyugvó, szilárd, biztos ismeretek nyújtása,
 • az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereinek elsajátítása,
 • a társadalmi, a szülői és munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzési kínálat biztosítása,
  törekvés a tehetséggondozás területén - megfelelő motiválással – a tanulóink képességének minél teljesebb kihasználására,
 • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az eredményes tanulási módszerek kialakítása,
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése,
 • az osztálytermi tanítási gyakorlat megújítása,
 • az idegen-nyelvi kommunikáció fejlesztése,
 • az informatikai ismeretek készség szintre emelése.