Intézményi dolgozók

Intézményi dolgozók


Iskolavezetés:

Árvai Zsolt igazgató - szakmai elméleti és közismereti tanár (faipar)

Badics Tünde - általános igazgatóhelyettes - szakmai elméleti és közismereti tanár (gazdasági ismeretek)

Pelentai Norbert - gyakorlati oktatásvezető - szakmai elméleti és gyakorlati tanár (faipar)

Stuksza Attila - gyakorlati oktatásvezető - építőipari munkaközösségvezető, szakmai elméleti és közismereti tanár (építészet-informatika)

 

Pedagógusok:

Ásványi Paula - gyógypedagógus (SNI fejlesztés)

Bedics István - szakoktató (faipar - asztalos)

Bertalan Krisztián - szakoktató (építőipar - festő, mázoló, tapétázó)

Borbély Ágnes - közismereti tanár (kommunikáció, magyar nyelv és irodalom)

Dankházi Tímea - közismereti tanár (idegen nyelv - német)

Forró Máté Gyula - szakmai elméleti tanár-szakoktató (építészet)

Gottlieb Attila - szakoktató (faipar - asztalos)

Gottliebné Ringl Andrea - közismereti tanár (kommunikáció, magyar nyelv és irodalom-társadalomismeret)

Haász Attila - faipari munkaközösségvezető, szakmai elméleti tanár (faipar)

Hajdu Bálint Zoltán - közismereti tanár, testnevelő (természetismeret-testnevelés és sport)

Horváthné Takács Gertrúd - osztályfőnöki munkaközösségvezető, szakmai elméleti tanár (építészet)

Kertész Anikó - közismereti tanár (kommunikáció, magyar nyelv és irodalom)

Keszeiné Zobay Veronika - idegen nyelv (német) tanár - Tartósan távol (GYES)

Király Ildikó - közismereti tanár (matematika, természetismeret)

Konczos Katalin - humán munkaközösségvezető, közismereti tanár (kommunikáció, magyar nyelv és irodalom)

Koszonics Norbert - szakoktató (faipar - kárpitos)

Kővári Tamás - szakmai elméleti és közismereti tanár (építészet-informatika)

Lefevre-Gergely Zsuzsanna Lilla - Közalkalmazotti Tanács elnöke, szakmai elméleti tanár (építészet)

Mojzerné Friesz Zsuzsanna Gabriella - reál munkaközösség vezető, közismereti tanár (matematika-természetismeret)

Németh Eszter - közismereti tanár (idegen nyelv - angol)

Németh Zsolt - szakmai elméleti tanár (faipar)

Nolden Ildikó - közismereti tanár (idegen nyelv - német

Oroszi László - testnevelő tanár, gyógytestnevelő (testnevelés és sport)

Ritter Ernő - szakmai elméleti és gyakorlati tanár (építészet)

Szanó Klára - közismereti tanár (társadalomismeret, kommunikáció- magyar nylev és irodalom)

Tróznay Cecília -  szakmai elméleti tanár (építészet)

Varga Erika - szakmai elméleti tanár (építészet)

Vas Imre - szakoktató (építészet - kőműves)

Vincze Péter - szakoktató (építészet - burkoló)

Zsirai Gábor - testnevelő tanár (testnevelés és sport)

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő:

Veresné Kozma Ildikó - iskolatitkár


Iskolaorvos:

Dr. Horváth Kornélia


Ifjúsági védőnő:

Újfalusi Evelin


Nem pedagógus munkakörben dolgozók:

Bancsó József - gépkocsivezető, anyagbeszerző

Beke János - gondnok

Eőri Sándor - karbantartó

Horváth Lászlóné - portás

Kovács Sára Judiit - gazdasági és munkaügyi előadó

Léránt Péter - portás, udvari munkás

Máténé Galambos Lívia - tanulmányi ügyintéző


Óraadók:

Kerekes László - szakoktató (építészet - festő, mázoló, tapétázó)