Kőfaragó

Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat

A szakma megnevezése: Kőfaragó

szakma azonosító száma: 4 0732 06 07

Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari ágazati alapoktatás

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A kőfaragó foglalkozásának gyakorlása során kőanyagú építő- és díszítőelemeket készít. A kő épületszerkezetek, díszítő-, burkoló-, emlékmű- és műtárgyelemeket farag, felületének megmunkálására, elhelyezésére, beépítésére, kőfaragványok javítására, átfaragására, kőhibák javítására képes.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit;
  • helyszíni méréseket végez, értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát;
  • épületek, emlékművek, mérnöki létesítmények, műtárgyak kőelemeinek faragását, beépítését, elhelyezését, szerelését végzi;
  • kőszerkezeteket, díszeket, burkolatokat javít, felújít, átfarag, tisztít, kőpótlásokat elvégez, szilárdít, konzervál, általában önállóan;
  • ismeri a szakma történetét, fejlődését, a korstílusok fontosabb jellemzőit;
  • ismeri a díszítő épületszerkezeti elemeket, a kőszerkezetek keletkezését, fajtáit, jellemző fizikai tulajdonságait;
  • ismeri a kőbányászat alapvető műszaki-technológiai módszereit;
  • ismeri a kőfaragó műhelyek, üzemek gyártástechnológiáját, a gépek, berendezések fajtáit, azok működési elvét;
  • ismeri a belső és külső téri kőfaragvány jellegű díszítés lehetőségeit, elemeit és a kőanyagú építmények, szerkezetek felújításának, tisztításának, konzerválásának alapelveit, minőségi feltételeit.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, kreatív és érdekli az épített környezet.

E-kréta