Kőműves és hidegburkoló képzés

Duális szakmai képzés esetében (kifutó rendszerben):
OKJ szakma száma: 34 582 08
Szakma megnevezése: Kőműves és hidegburkoló
Képzési idő: 3 év
Szakmai elmélet és gyakorlat aránya: 30-70%

Szakmai képzés megkezdésének feltétele:
- 8. osztály eredményes befejezése,
- 14 éves kortól megkezdhető a képzés,
- orvosi alkalmasság.

A szakma rövid bemutatása:

Az életünk legfontosabb területe az otthonunk. Otthonunk kialakításában legaktívabban a KŐMŰVESEK vesznek részt. Ez a munka aktív alkotó tevékenység, melynek eredményét mindannyian élvezzük, sőt az emberi társadalom elképzelhetetlen lenne e szakma nélkül.

Miket építenek a kőművesek és hidegburkolók?
- lakóházakat (otthont),
- közösségi-,
- kulturális-,
- sport-,
- mezőgazdasági-,
- ipari épületeket.
Ha ennek az alkotó folyamatnak szeretne aktív résztvevője lenni, válassza a kőműves és hidegburkoló szakmát, azért mert:
hiányszakma, könnyen el tud helyezkedni,
biztos megélhetést nyújt, a munka nehéz, de megfizetik,
ez az építős szakma nyújtja a legátfogóbb tudást a házak megépítéséről, így választhat (amikor már jó szakemberré képezte magát), hogy önállóan, vagy alkalmazottként szeretne dolgozni,
lehetőség nyílik továbbképzésre pl.: mestervizsgát tehet,
összegezve irányítójává válhat az építési folyamatnak.
A kőműves és hidegburkoló szakképesítés az épületek építése, átalakítása, felújítása során külső és belső felületképzések kivitelezésére, a belső terek padlóburkolatainak készítésére, azok javítására készít fel.
A szakma tanítása során a tanulók megismerkednek a hidegérzetű, kemény lap- illetve öntött anyagú burkolatokkal, a különböző tulajdonságú, anyagú, technológiájú kerámia, kő, beton, stb. termékek felhasználásával.
Az építkezések befejező munkálatai sorába tartozik, amikor a kőműves és hidegburkoló szakmunkás kialakítja a különböző felületek (fal, padló, lépcső, homlokzat és egyéb különleges szerkezetek) végső, rendeltetés szerinti, esztétikus megjelenését.
A kőműves és hidegburkoló tanulók megtanulják a hagyományos (régi) burkolatok készítésének technológiáját is, melyeket az épület felújításoknál, burkolatcserék esetén tudnak hasznosítani.
Képzésünk tartalmazza a mai korszerű padlóburkoló anyagok ismeretét, azok szakszerű kivitelezését, illetve a szükséges gépek kezelésének ismereteit.
Az igényes burkolatok készítéséhez szükséges az általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, melyet iskolánkban mindenki, aki a szakma iránt érdeklődik, megszerezhet.

A gyakorlati ismereteket tanulóink iskolánkban jól felszerelt tanműhelyben szerezhetik meg, de választhatnak külső csoportos és egyéni képzőhelyek közül is.

E-kréta