Magasépítő technikus

Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat

A szakma megnevezése: Magasépítő technikus

A szakma azonosító száma: 5 0732 06 09

Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipar ágazati alapoktatás

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, precizitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka.

 A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • értelmezi és alkalmazza a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat;
  • szakmai tudásával támogatja a kivitelezés teljes folyamatát, a minőség és a hatékonyság növelése érdekében;
  • biztosítja a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést, valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt szabványok betartását;
  • a kivitelezés során előkészíti a kivitelezés folyamatait, megszervezi és biztosítja a munkavégzéshez szükséges erőforrásokat;
  • kiviteli és organizációs terveket egyeztet, részt vesz a kivitelezési munkák folyamatainak összehangolásában, szervezésében, lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében;
  • a terveket digitális formában is kezeli, valamint mérnöki utasításoknak megfelelően elvégzi a tervek mérethelyes megszerkesztését és megrajzolását;
  • a tervekhez kapcsolódóan számításokat és költségvetést készít;
  • kivitelezés során folyamatosan egyeztet a tervezővel, vállalkozókkal, alvállalkozókkal, hatóságokkal;
  • technikai segítséget nyújt épületek és egyéb építmények építésével, illetve vizsgálati jelentések elkészítésével kapcsolatban;
  • felméri az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, megszervezi az átadás-átvételi eljárást..

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki át szeretné élni az alkotás örömét. Aki összetett, változatos munkára vágyik, jellemző rá az elméleti és a gyakorlati felkészültség. Igényli a folyamatos fejlődést, kiváló szervező, megbízható, precíz, műszaki látásmóddal rendelkezik, van kézügyessége és kombinációs készsége.

E-kréta