Műhelyiskola-program

Műhelyiskola-programról röviden

 • Dobbantó-programból átlépő tanulók részszakma elsajátításának és alapfokú iskolai végzettség megszerzésének programja.

 • Nem csak a Dobbantó-programból jelentkezhetnek, hanem a szakképző iskolából lemorzsolódóknak, továbbá a 16. életévüket betöltött 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek is lehetőséget kínál a részszakma megszerzésére.

 • Részszakmaként a Szakmajegyzékben megjelenő szakma részterülete választható, amely indítását a Műhelyiskola-programban vállalni tudjuk.

 • Szakmai kompetenciák fejlesztése mellett továbbra is jelen van az alapkompetenciák fejlesztése a mentorok segítségével.

 • Ösztöndíjas képzés.

 • A képzés nem illeszkedik a tanév rendjéhez, így az indítása és a vége sem.

 • A képzési idő 0,5-2 év.

 • Nincsenek tartárgyak, sem hagyományos osztályozás, egyéni fejlődési terv alapján történik az értékelés.

 • Helyszíne lehet iskolánkban a Gábor László Iskola (9024 Győr, Nádor té 4.) telephelye és a Szabóky Intézményegység (9023 Győr, Szabolcska M. u. 26.), vagy külső képzőhely is.

 • Gyakorlatorientált a képzés, azaz a gyakorlati oktató max. 4-5 tanulóval foglalkozik (mester-inas kapcsolat) egyszerre, a részszakmára felkészítés gyakorlaton történik, a kompetencia fejlesztést mentorok végzik.

A Műhelyiskola-programról részletesen

 • Műhelyiskolában tanulmányokat az folytathat, aki alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, de a szakképző iskola Dobbantó programját elvégezte, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte. 

 • A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. 

 • A képzés nagy része a műhelyben zajlik, az oktató a „mester”, a pedagógusnak a minimális közismereti tantárgyak miatt csak mentorszerepe van. A képzésforma esetén a kulcskompetenciák megerősítése a legfőbb cél, a tanulók ezért projektfeladatokat végeznek, használati utasítást értelmeznek vagy anyagszükségletet számolnak.

 • A képzés időtartama az egyéni haladás ütemétől függ. A műhelyiskolában a tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek, és - néhány példát említve - szobafestőként, bolti előkészítőként, asztalosipari szerelőként, falazó kűművesként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon, vagy tanulmányaikat folytatva, a műhelyiskolában tanultak beszámításával akár szakmát is tanulhatnak.

 • A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok egy rugalmas időtartamú, akár fél év alatt is elvégezhető képzés révén maradhatnak a rendszerben. 

 • Az új képzésforma segítségével, azon diákok, akik a szakiskolát sem tudják eredményesen befejezni a műhelyiskolában piacképes részszakkmát szerezhetnek, és így nem maradnak bizonyítvány nélkül.

 • A program ideje alatt a tanuló szakképzési ösztöndíjra jogosult, amely a mindenkori hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő összeg.

 • A programban nincsenek tantárgyak, projektekben dolgoznak a tanulók. Mivel nincsenek tantárgyak, így a megszokott értékelés sem használatos, a tanulók az egyéni fejlődési terv alapján szöveges értékelést kapnak tevékenységükről, előmenetelükről.

 • Szakmai végzettséget a részszakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott vizsgarészekből tett sikeres vizsga után kap a tanuló.

E-kréta