Szakmai oktatás általános feltételei

Iskolánk a Fa-és bútoripari és az Építőipari ágazatokba tartozó Szakmajegyzékben szereplő szakmákban oktat tanulókat.

Iskolarendszeren belüli, nappali tagozatú szakmai oktatás általános feltételei: 

 • az általános iskola 8. évfolyamának befejezése,
 • alapfokú iskolai végzettség tanusítása-részszakma megszerzésével (Dobbantó program és Műhelyiskola-program elvégzésével),
 • egészségügyi/pályaalkalmasság,
 • megfelelő számú felvett tanuló a csoport vagy osztály indításához,
 • A képzési idő a szakképző iskolában minden szakmánk esetében 3 év. Az oktatás során a 9. évfolyamban ágazati alapozó oktatásban, utána 2 éves szakmai oktatásban - lehetőség szerint duális partnernél szakképzési munkaszerződéssel -részesülnek a diákok
 • A képzési idő a technikumban minden szakmánk esetében 5 év. Az oktatás során a 9-10. évfolyamban ágazati alapozó oktatásban, utána 3 éves szakmai oktatásban- lehetőség szerint duális partnernél szakképzési munkaszerződéssel -részesülnek a diákok
 • A résztvevő 25. éves koráig tanulói jogviszonyba kerül az iskolával.


Iskolarendszeren belüli, felnőttek szakmai oktatásának általános feltételei:

 • maximum egy szakma megszerzése (szakképesítések esetén lehetőség van 2 szakma és 1 részszakma elsajátítására)
 • 16. életév betöltése,
 • egészségügyi/pályaalkalmasság,
 • megfelelő számú jelentkező,
 • értettségi végzettség, vagy
 • középiskola 12. évfolyamának, vagy a közéspiskola befejező évfolyamának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
 • a középiskola 10. évfolyamát teljesítette, a közismereti tartalom igazolása céljából.
 • képzési idő 2 év, illetve az előzetes tanulmányok, gyakorlat beszámításával a képzési idő tovább csökkenthető (minimum a képzési óraszám 40%-ig)
 • Az oktatásban résztvevő felnőttképzési jogviszonyba kerül az iskolával.

Érettségi vizsga lehetősége a Szakképző iskolában:

 • A szakmai képzés befejezése után lehetőség van 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam elvégzése után az érettségi vizsga letételére is.
 • A érettségi vizsga szakmai tantárgyat a megszerzett OKJ szakmai végzettséggel lehet kiváltani.

A következő oldalakon az egyes szakmák bemutatását találják.

E-kréta