Oktatási célok

 

  • a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésével az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása,
  • megfelelő alapműveltségen nyugvó, szilárd, biztos ismeretek nyújtása,
  • az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereinek elsajátítása,
  • a társadalmi, a szülői és munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzési kínálat biztosítása,
  • törekvés a tehetséggondozás területén - megfelelő motiválással – a tanulóink képességének minél teljesebb kihasználására,
  • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az eredményes tanulási módszerek kialakítása,
  • a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése,
  • az osztálytermi tanítási gyakorlat megújítása,
  • az idegen-nyelvi kommunikáció fejlesztése,
  • az informatikai ismeretek készség szintre emelése.

E-kréta