Oktatási feladatok

 

 • alap- és kulcskompetenciák fejlesztése, új oktatási módszerek alkalmazásával (írás, szövegértő olvasás, számolás, önértékelés, csoportmunka, idegen-nyelv ismeret, kommunikáció, infokommunikációs technikák alkalmazása, problémamegoldás, tanulni tudás),
 • tanulói teljesítmények folyamatos mérése, az eredmények regisztrálása, értékelése, nyomon követése, trendvizsgálatok készítése, fejlesztési irányok megjelölése,
 • az oktatás-nevelés közös követelményeinek érvényesítése,
 • gyakorlati alapképzés biztosítása,
 • külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása - duális szakképézés,
 • eszközrendszer (elsősorban nyelvi, informatikai) fejlesztése,
 • felnőttoktatásban való aktív részvétel,
 • felnőttképzésbe való bekapcsolódás,
 • érettségi vizsgára felkészítő évfolyamok indítása,
 • érettségi vizsga szervezése,
 • szakgimnáziumi képzés szervezése.

E-kréta