Oktatási feladatok

 

  • alap- és kulcskompetenciák fejlesztése, új oktatási módszerek alkalmazásával (írás, szövegértő olvasás, számolás, önértékelés, csoportmunka, idegen-nyelv ismeret, kommunikáció, infokommunikációs technikák alkalmazása, problémamegoldás, tanulni tudás),
  • tanulói teljesítmények folyamatos mérése, az eredmények regisztrálása, értékelése, nyomon követése, trendvizsgálatok készítése, fejlesztési irányok megjelölése,
  • az oktatás-nevelés közös követelményeinek érvényesítése,
  • gyakorlati alapképzés biztosítása,
  • külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása - duális szakképézés,
  • eszközrendszer (elsősorban nyelvi, informatikai) fejlesztése,
  • felnőttoktatásban való aktív részvétel,
  • felnőttképzés indítása,
  • érettségi vizsgára felkészítő évfolyamok indítása,
  • érettségi vizsga szervezése.

E-kréta