Orientációs évfolyam

AZ ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM JELLEMZŐI

 • Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam célcsoportját a pályaválasztásban bizonytalanok jelentik.
 • A program nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül.
 • Alappillérét az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, továbbá a pályaorientáció és az életpálya kompetenciák fejlesztése jelentik.
 • A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése.
 • Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik.
 • A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése.
 • Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.
 • A folyamat segít a tanulóknak önmaguk megismerésében, fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni. 
 • Az orientáció másik fontos eleme a job-shadowing, az ágazatok, szakmák megismerése, tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával.
 • Az egyéni fejlesztés a bemeneti és a követő mérésekre alapozott fejlesztési tervek mentén haladva történik.
 • A tanulók munkájának értékelése szövegesen, és nem érdemjeggyel történik.  
 • Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott ágazatban
 • Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

 

E-kréta