Szakmai oktatás jellemzői

Az új típusú szakképzésben a tanulók szakmai oktatásának helyszíne az ágazati alapozó oktatás után elsődlegesen a duális képzőhely. A szakmai oktatás alatt a tanulói jogviszonyú, vagy felsőttképzési jogviszonyú tanuló szakképzési munkaszerződést köthet a tanulmányai idejére a duális képzőhellyel, vagy szakképzési ösztöndíjra jogosult a tanműhelyi gyakorlati képzésben.

A szakmai oktatás egyes részei a következő színtereken történhet:

1. Szakképző Iskolában a 9. évfolyamon a sikeres ágazati alapvizsga letételéig az iskolában.

2. Technikumban a 9-10. évfolyamon a sikeres ágazati alapvizsga letételéig az iskolában.

3. Szakképző Iskolában a sikeres ágazati alapvizsga után, a 10-11. évfolyamon szakképzési mukaszerződéssel:

 • egyéni duális képzőhely,
 • csoportos duális képzőhely,
 • ágazati képzőközpont.

4. Technikumban a sikeres ágazati alapvizsga utén a 11-13. évfolyamon szakképzési munkaszerződéssel:

 • egyéni duális képzőhely,
 • csoportos duális képzőhely,
 • ágazati képzőközpont.

5. Szakképző Iskolában és Technikumban a sikeres ágazati alapvizsgát követően amennyiben nem kerül sor szakképzési munkaszerződés megkötésére:

 • iskolai tanműhelyben

6. Szakiskolai szakmai képzés esetén a sikeres ágazati alapvizsga letételéig az iskolában.

7. Szakiskolában a szakmai képzés esetén a sikeres ágazati alapvizsgát követően szakképzési munkaszerződéssel:

 • egyéni duális képzőhely,
 • csoportos duális képzőhely,
 • ágazati képzőközpont.

8. Szakiskolai szakmai képzés esetén a sikeres ágazati alapvizsgát követően amennyiben nem kerül sor szakképzési munkaszerződés megkötésére:

 • iskolai tanműhelyben

9. Szakiskolában részsszakmára felkészülés esetén az iskolában.

10. Műhelyiskolában (rugalmas tanulási utak) a részszakmára felkészülés esetén az iskolában, vagy megállapodás esetén külső képzőhelyen.

A szakmai képzés jogszabályi környezete

 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.)
 • 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.)
 • 319/2020. (VII.1.) Korm, rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet módosításáról

E-kréta