Szakmai gyakorlati képzés

A felvételt nyert tanulóink mindegyikének biztosít az iskola - a Kamarával együttműködve - gyakorlati képzőhelyet.

A gyakorlati ismeretek, fogások elsajátítása a következő gyakorlati képzőhelyeken történhet:

1. Kilencedik évfolyamon a sikeres szintvizsa letételéig iskolai tanműhelyben – csoportos képzésben, valamint vállalati külső gyakolrati képzőhelyen (tanműhelyi keretek között), csoportos képzésben, tanulószerződéssel.

2. A sikeres szintvizsga után, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen felügyelt külső képzőhelyeken, gazdálkodó szervezeteknél, tanulószerződéssel, melyek lehetnek:
- egyéni képzőhelyek,
- csoportos képzőhely.

Az iskola, tanműhelyi gyakorlati képzést az alábbi szakmákban folytat:

  • asztalos,
  • ács,
  • burkoló,
  • famegmunkáló (résszakképesítésben) kifutó jelleggel,
  • festő, mázoló, tapétázó,
  • kárpitos,
  • kőműves,
  • tetőfedő.

A tanműhelyekben a tananyag elsajátítása a szakmai és vizsgakövetelmények és a kerettantervek alapján, tematikus felépítésben az alapfogások elsajátításán keresztül a produktív munkák során, az összetett ismeretek begyakorlásával történik.

Külső képzőhelyen:

A foglalkoztatás, a tanuló és a gazdálkodó szervezet között, gyakorlati képzés céljából megkötött tanulószerződés alapján duális rendszerveb történik. A tanulószerződést a tanév megkezdése előtt, a gazdasági kamara előtt írásban kell megkötni.

Gyakorlati képzésről általában:

A gyakorlati képzés foglalkozásain a részvétel kötelező! A tanuló a mulasztásait köteles igazolni.

Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása a tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló a tanulmányait csak a tanév megismétlésével folytathatja.

Ha a tanuló igazolt gyakorlati mulasztása eléri a megengedett 20 %-ot, de igazolatlan mulszatása nincs, a nevelőtestület mentesítheti a tanév megismétlésétől.

A képzés során az ismeretek elsajátítását ellenőrző foglalkozásokon, a szakképzési törvényben meghatározott időben szintvizsgával méri a kamara az iskola szervezésében.

A tanuló az oktató felügyeletével, az egész képzés során végzett tevékenységéről munkanaplót köteles vezetni, melyet a képzés befejeztével a szakmai vizsgán, kérésre a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani.


E-kréta