Útépítő és útfenntartó

Az ágazat megnevezése: Építőipar

A szakma megnevezése: Útépítő és útfenntartó

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 15

Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Útfenntartó

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Az útépítő és útfenntartó az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Önállóan vagy mérnöki irányítással közlekedési építmények (utak, hidak, gátak stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, jó szemmérték és térlátás, koordináló képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • a kivitelezés folyamatait előkészíti, felméri és biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag);
  • kiviteli és organizációs terveket egyeztet, irányítja az építési terület lekerítését;
  • irányítás mellett tervekből mennyiségeket kigyűjt, költségvetést készít;
  • egyeztet a tervezővel, vállalkozóval, hatóságokkal;
  • terveket digitális formában is kezeli, egyeztet, irányítás mellett terveket szerkeszt;
  • értelmezi és alkalmazza az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
  • felméri az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, megszervezni az átadás-átvételi eljárást.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak, az utak, azok megépítése, karbantartása, és építőipari, műszaki ismereteket szeretne szerezni.

E-kréta