Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus

Az ágazat megnevezése: Építőipar

A szakma megnevezése: Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus

A szakma azonosító száma: 5 0732 06 16

Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari ágazati alapoktatás

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Az útépítő, vasútépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között.

Önállóan vagy mérnöki irányítással közlekedési építmények (utak, vasutak, gátak stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Kivitelezésben a feladatok a műszaki előkészítéssel kapcsolatos tevékenységre koncentrálódnak, az üzemeltetésben pedig a pályafelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat látnak el.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségteljes döntéshozatal, csapatmunka, felelősségérzet, átfogó tudományos, különösen természettudományok (pl.fizika) iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • előkészíti a kivitelezés folyamatait, felméri és biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag);
  • kiviteli és organizációs terveket egyeztet, irányítja az építési terület lekerítését, megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését;
  • kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideiglenes építményeit, a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a külső úthálózattal;
  • egyeztet a tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal, hatóságokkal;
  • terveket digitális formában is kezel, egyeztet, irányítás mellett terveket szerkeszt;
  • értelmezi és alkalmazza az útépítéssel, vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
  • felmérni az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, megszervezi az átadás-átvételi eljárást;
  • út, vasút pályafelügyeleti ellenőrzéseket, méréseket végez;
  • karbantartási tervek előkészítésében közreműködik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni a közlekedésépítési munkákban, azon belül is szívesen dolgozna az infrastruktúra építésében, üzemeltetésében, felügyeletében, karbantartásában.

E-kréta